Over admin

Andreas is een onderwijskundige; gespecialiseerd in Learning Design voor met name Management en Professional Development

Werk is meditatie

Voor The Mother, levensgezellin van Sri Aurobindo, was meditatie niet iets los van werk, maar was werk juist meditatie. In volledige overgave verbonden zijn met datgene wat je doet; zoals je dat bij sommige vakmensen kunt herkennen. Elk handeling is vol aandacht en eenvoud. Meditatie is dus niet een handeling op een kussentje, maar een zijnstoestand.

Meditatief leven of werken is eenvoudigweg leven vanuit de stilte van het hart. Een stilte of leegte die tegelijkertijd vol is, zonder dat we er onmiddellijk een vorm of naam aan kunnen geven. Dit gebeurt in een splitseconde en is tegelijkertijd oneindig. Het gebeurt vanzelf, als een overgave.

Meditatief werken is dan ook een situatie van Zijn, waarin vreugdevolle verbondenheid met oneindig bewustzijn plaats vindt. Het oneindige bewustzijn blijkt niet in je te zijn, maar je bent in het oneindige bewustzijn, dat een universele voorraadschuur van creativiteit en energie is. Een soort thuiskomen in eenheid zonder een enkele gedachte of ervaring.

Meditatie, als een zich verbinden met datgene wat je in feite al bent, is dan een richting. Een richting die ook tijdens het werk zelf kan gebeuren.

Het geheim van succes (7)

Lezing gehouden door Rama Tirtha op 26 januari 1903 in de Golden Gate Hall, San Francisco, Verenigde Staten (vertaald door Stichting Filosofie en Meditatie)

Rama Tirtha stelt de vraag: ‘Wat is werk?’ Hij geeft vervolgens het antwoord: ‘Intensief werk is, volgens Vedanta, rust’. Is dit niet vreemd?
Kijk eens naar een voetballer die vol overgave aan het voetballen is. Het lichaam werkt als het ware automatisch en hij is met zijn aandacht zodanig in het voetballen opgegaan dat ‘ik ben aan het werk’ volledig verdwenen is. Of een dichter die geïnspireerd is, is niet met zichzelf of Ik bezig, maar de woorden stromen uit zijn pen. Er is geen ‘ik ben poëzie aan het schrijven.’
Door met aandacht bij elk moment van het werk te zijn, stijgt de mens uit boven zichzelf uit en is er geen ‘doener’.

Lees verder

Plezier in werken (6)

‘Plezier in werken’: een stille zoektocht naar vrijheid of vrij zijn van niet-plezier, is het thema van deze retraite. Vrij van wat? In ieder geval van datgene waarvan je vrij wil zijn en dat jij degene bent die daar iets aan gaat doen. Over het algemeen wil je vrij zijn van het ongelukkig voelen. Ieder mens wil van nature gelukkig zijn. De volgende vraag is dan hoe wordt je gelukkig? Of misschien wel hoe wordt je niet ongelukkig. De wijzen zeggen immers dat de ware staat van de mens, die van kennis, bewustzijn en geluk is.

Volgens de vedanta (Yoga Vasistha, pag. 32) zijn er vier reddingsboeien om uit de cake-walk van het zich steeds herhalende rad van fortuin te geraken.
De eerste reddingsboei is die van zelfbeheersing. Het genoegen en plezier dat men ervaart bij zelfbeheersing is nergens mee te vergelijken. Wanneer er zelfbeheersing is, dan smaakt zelfs het voedsel beter.
Zelfbeheersing wordt over het algemeen gezien als het ‘verminderen’ van iets; bijvoorbeeld minder eten, minder TV-kijken, minder hard werken etc.

Lees verder

Mij, mezelf en ik (4)

Als we iets gedaan hebben, dan zeggen we meestal dat heb ‘ik’ gedaan. Of als een ander iets gedaan heeft, dan zeggen we dat heeft ‘hij’ gedaan. Hetzelfde geldt voor als je iets zegt. ‘Ik’ heb dat en dat gezegd. Hetzelfde geldt ook voor gevoelens en emoties. ‘Ik’ voel me vandaag zo ellendig. ‘Ik’ ben boos.

Wat niemand kan ontkennen is dat ‘ik’ bestaat. Iedereen zal zeggen ’je ziet het toch, ik heb een lichaam, dus besta ik’. Of zoals Descartes zei ‘Cogito ergo sum’ (“Ik denk dus ik ben”). Je kunt je dan afvragen, ‘hoe weet je dat je bent?’.

Wat bedoelen we met ‘Ik’. Natuurlijk hebben we een lichaam, het denken, onze gevoelens en emoties, want dat kunnen we observeren of zien. Schijnbaar is er iets dat dit allemaal ziet of waarneemt. Ben je dat allemaal óf datgene dat het waarneemt?

Lees verder

Energie (3)

Energie is eigenlijk iets mysterieus. Energie geeft leven aan de dingen. Zonder energie kunnen we niet ademhalen, stroomt onze bloedsomloop niet en kunnen we niet werken. Maar wat is het nu? We kunnen het bijvoorbeeld niet direct waarnemen; hooguit indirect bijvoorbeeld bij een stromende rivier of een werkend mens. Een stromende rivier die langzaam of hard stroomt en die als rivier tot stilstand komt in de zee.
Wat weten we van energie?

Lees verder

De zintuigen (2)

We hebben over het algemeen vijf zintuigen. De neus voor ruiken, de tong voor proeven, de ogen voor zien, de huid voor voelen en de oren voor horen. Zintuigen die allemaal een andere functie en kwaliteit hebben. Niet alleen dat, maar ook een verschillende maat of reikwijdte. Ik kan alleen datgene zien wat ik met mijn ogen kan zien, maar ik kan dingen horen die niet in mijn gezichtsveld zijn.
Zintuigen zijn op zich neutrale organen, die als het ware signalen (in feite licht) doorgeven aan de hersenen en die per persoon verschillend ontwikkeld kunnen zijn. We zeggen niet voor niets dat iemand visueel of auditief is ingesteld.

Lees verder

Werken (1)

Wat is werken? Is het louter je plicht vervullen? Is het een uit de hand gelopen hobby? Is het misschien vervelend of juist opwindend?

In ieder geval is werken de activiteit werken, wat voor activiteit het ook is. Of het nu buiten in de tuin werken is of binnen op kantoor. Verder blijkt dat bepaalde werkzaamheden voor de één vervelend is en voor de ander juist helemaal niet. Met andere woorden het werk zelf zou wel eens neutraal kunnen zijn, maar onze houding tegenover het werken verschillend.

Lees verder

Leren vanuit het niets?

Het geheel is meer dan de delen.adobe_pdf_file_icon_24x24

Het geheel is meer dan de delen. Wat betekent dit nu eigenlijk? Wil dit zeggen dat bijvoorbeeld in het licht van leren de gezamenlijke kennis van de deelnemers aan een leerproces meer is dan de optelsom van hun kennis?
Jan Bommerez maakt in zijn presentatie over het transformatietijdperk[i], welke over de werking van de geest en emoties gaat, duidelijk dat het in feite niet om de optelsom (1 + 1 =3) gaat. Hij zegt dat het geheel van een (probleem)situatie waarin men met elkaar verkeert, meer informatie bevat dan de som der delen en dat deze informatie nog verborgen is. Er is dus meer informatie in een groep of organisatie aanwezig dan wat op dat moment door allen tezamen gekend wordt. In dat geheel, waar niets aanwezig lijkt te zijn, ligt een schat aan kennis verborgen.
In dit artikel ga ik in op wat ‘het geheel is meer dan de delen’ betekent voor het leren in organisaties in het nieuwe, volgens Bommerez, transformatietijdperk.

Lees verder