Leren vanuit het niets?

Het geheel is meer dan de delen.adobe_pdf_file_icon_24x24

Het geheel is meer dan de delen. Wat betekent dit nu eigenlijk? Wil dit zeggen dat bijvoorbeeld in het licht van leren de gezamenlijke kennis van de deelnemers aan een leerproces meer is dan de optelsom van hun kennis?
Jan Bommerez maakt in zijn presentatie over het transformatietijdperk[i], welke over de werking van de geest en emoties gaat, duidelijk dat het in feite niet om de optelsom (1 + 1 =3) gaat. Hij zegt dat het geheel van een (probleem)situatie waarin men met elkaar verkeert, meer informatie bevat dan de som der delen en dat deze informatie nog verborgen is. Er is dus meer informatie in een groep of organisatie aanwezig dan wat op dat moment door allen tezamen gekend wordt. In dat geheel, waar niets aanwezig lijkt te zijn, ligt een schat aan kennis verborgen.
In dit artikel ga ik in op wat ‘het geheel is meer dan de delen’ betekent voor het leren in organisaties in het nieuwe, volgens Bommerez, transformatietijdperk.

Lees verder

Leren is het nieuwe werken!

Kansen voor L&D afdelingen.adobe_pdf_file_icon_24x24

Hebben we nog wel formele trainingen en workshops nodig nu alle kennis via internet ontsloten wordt? Er zijn op dit moment al meer dan 1.500 gratis cursussen via het web te vinden. Zelfs het Massachusetts Institute of Technolog (MIT) geeft haar kennis gratis weg.
Verder zien we dat het werk steeds meer door intelligente systemen wordt overgenomen, zoals zelfdenkende systemen in het bankwezen, robots in auto-industrie of maanlanders op de maan.
Werken is niet meer exclusief voor de mens weggelegd. Zelfs kennissystemen kunnen, met de juiste algoritmes, zelfstandig lineair leren en zich ontwikkelen.
In dit artikel gaan we in op nieuwe kansen voor mensen om zich te ontwikkelen en willen we HRD professionals een nieuw perspectief schetsen op het leren en ontwikkelen in de toekomst.

Lees verder

Leren is nu, niet incidenteel.

Vernieuwen begint met de moed om te leren.adobe_pdf_file_icon_24x24

 Als de wind waait, maken sommigen muren en anderen windmolens. Vernieuwen van de organisatie begint met de reeds in gang gezette beweging te leren zien en moed om nieuwe paden in te leren slaan. Dit sluit aan bij een uitspraak van Gunther Pauli: ‘Innovatie gaat niet om producten, processen of systemen, maar om leren’. Dit vergt een organisatiecultuur waarin er op elk moment een verstoring mag zijn van de bestaande handelingen, gedrag en modellen. Verstoringen waardoor je leert van de spontane, oncontroleerbare en onvoorspelbare werkelijkheid.

Lees verder