De mens is, meer dan hij denkt …

Je bent er eenvoudig. Je loopt, eet, rookt, luistert, hebt lief en denkt. Allemaal heel normaal en logisch en niets mis mee.

Je vraagt je daarbij af Wie ben ik? Wat heeft het leven voor betekenis? En nog veel meer vragen al of niet gebaseerd op je waarnemingen, oordelen,  meningen, overtuigingen of vooroordelen.
Dat denken in de geest begint natuurlijk ergens, eventueel los van je waarnemingen, oordelen , overtuigingen of vooroordelen. Vaak zonder dat je het in de gaten hebt. Je rijdt bijvoorbeeld auto en zit aan de vakantie te denken en je ziet de weg of de natuur niet.
Wat is het begin van denken? In ieder geval het leven zelf zoals zich dat op enig moment aan je voordoet, je leven dat geen moment hetzelfde is, maar voor onze geest misschien wel steeds hetzelfde lijkt.  Je wandelt bijvoorbeeld  vaak in dezelfde omgeving en dan ook nog hetzelfde pad. Het lijkt telkens hetzelfde pad te zijn, maar de blaadjes aan de bomen zijn dat in ieder geval niet, ook niet het seizoen.
e ziet de blaadje niet want je geest is ergens anders en gaat maar door, terwijl jouw leven onbewust verder gaat en voortdurend verandert en niet meer dat is wat je geest denk dat het is. Je denken loopt achter de feiten aan en dat geldt ook ten aanzien van wie je denkt dat je bent.
Eigenlijk hoef je alleen maar te zijn of te laten gebeuren. Zo gauw je gaat denken  begint het spel van benoemen, labelen, oordelen, meningen en vooroordelen en is er een dualiteit in je geest ontstaan.
Een dualiteit waarin je posities inneemt van meer of minder, voor of tegen en zelfs goed en kwaad. Het zij zo, maar de dualiteit in je geest staat los van het leven zoals dat hier en nu aanwezig is.
Op het moment dat je jouw  leven ziet gebeuren of louter waarneemt is de dualiteit van het denken ver weg en is je leven veel meer dan je denkt; zijn de mogelijkheden die gebeuren onvoorspelbaar en oncontroleerbaar.

Werk is meditatie

Voor The Mother, levensgezellin van Sri Aurobindo, was meditatie niet iets los van werk, maar was werk juist meditatie. In volledige overgave verbonden zijn met datgene wat je doet; zoals je dat bij sommige vakmensen kunt herkennen. Elk handeling is vol aandacht en eenvoud. Meditatie is dus niet een handeling op een kussentje, maar een zijnstoestand.

Meditatief leven of werken is eenvoudigweg leven vanuit de stilte van het hart. Een stilte of leegte die tegelijkertijd vol is, zonder dat we er onmiddellijk een vorm of naam aan kunnen geven. Dit gebeurt in een splitseconde en is tegelijkertijd oneindig. Het gebeurt vanzelf, als een overgave.

Meditatief werken is dan ook een situatie van Zijn, waarin vreugdevolle verbondenheid met oneindig bewustzijn plaats vindt. Het oneindige bewustzijn blijkt niet in je te zijn, maar je bent in het oneindige bewustzijn, dat een universele voorraadschuur van creativiteit en energie is. Een soort thuiskomen in eenheid zonder een enkele gedachte of ervaring.

Meditatie, als een zich verbinden met datgene wat je in feite al bent, is dan een richting. Een richting die ook tijdens het werk zelf kan gebeuren.

Het geheim van succes (7)

Lezing gehouden door Rama Tirtha op 26 januari 1903 in de Golden Gate Hall, San Francisco, Verenigde Staten (vertaald door Stichting Filosofie en Meditatie)

Rama Tirtha stelt de vraag: ‘Wat is werk?’ Hij geeft vervolgens het antwoord: ‘Intensief werk is, volgens Vedanta, rust’. Is dit niet vreemd?
Kijk eens naar een voetballer die vol overgave aan het voetballen is. Het lichaam werkt als het ware automatisch en hij is met zijn aandacht zodanig in het voetballen opgegaan dat ‘ik ben aan het werk’ volledig verdwenen is. Of een dichter die geïnspireerd is, is niet met zichzelf of Ik bezig, maar de woorden stromen uit zijn pen. Er is geen ‘ik ben poëzie aan het schrijven.’
Door met aandacht bij elk moment van het werk te zijn, stijgt de mens uit boven zichzelf uit en is er geen ‘doener’.

Lees verder

Plezier in werken (6)

‘Plezier in werken’: een stille zoektocht naar vrijheid of vrij zijn van niet-plezier, is het thema van deze retraite. Vrij van wat? In ieder geval van datgene waarvan je vrij wil zijn en dat jij degene bent die daar iets aan gaat doen. Over het algemeen wil je vrij zijn van het ongelukkig voelen. Ieder mens wil van nature gelukkig zijn. De volgende vraag is dan hoe wordt je gelukkig? Of misschien wel hoe wordt je niet ongelukkig. De wijzen zeggen immers dat de ware staat van de mens, die van kennis, bewustzijn en geluk is.

Volgens de vedanta (Yoga Vasistha, pag. 32) zijn er vier reddingsboeien om uit de cake-walk van het zich steeds herhalende rad van fortuin te geraken.
De eerste reddingsboei is die van zelfbeheersing. Het genoegen en plezier dat men ervaart bij zelfbeheersing is nergens mee te vergelijken. Wanneer er zelfbeheersing is, dan smaakt zelfs het voedsel beter.
Zelfbeheersing wordt over het algemeen gezien als het ‘verminderen’ van iets; bijvoorbeeld minder eten, minder TV-kijken, minder hard werken etc.

Lees verder

Mij, mezelf en ik (4)

Als we iets gedaan hebben, dan zeggen we meestal dat heb ‘ik’ gedaan. Of als een ander iets gedaan heeft, dan zeggen we dat heeft ‘hij’ gedaan. Hetzelfde geldt voor als je iets zegt. ‘Ik’ heb dat en dat gezegd. Hetzelfde geldt ook voor gevoelens en emoties. ‘Ik’ voel me vandaag zo ellendig. ‘Ik’ ben boos.

Wat niemand kan ontkennen is dat ‘ik’ bestaat. Iedereen zal zeggen ’je ziet het toch, ik heb een lichaam, dus besta ik’. Of zoals Descartes zei ‘Cogito ergo sum’ (“Ik denk dus ik ben”). Je kunt je dan afvragen, ‘hoe weet je dat je bent?’.

Wat bedoelen we met ‘Ik’. Natuurlijk hebben we een lichaam, het denken, onze gevoelens en emoties, want dat kunnen we observeren of zien. Schijnbaar is er iets dat dit allemaal ziet of waarneemt. Ben je dat allemaal óf datgene dat het waarneemt?

Lees verder

Energie (3)

Energie is eigenlijk iets mysterieus. Energie geeft leven aan de dingen. Zonder energie kunnen we niet ademhalen, stroomt onze bloedsomloop niet en kunnen we niet werken. Maar wat is het nu? We kunnen het bijvoorbeeld niet direct waarnemen; hooguit indirect bijvoorbeeld bij een stromende rivier of een werkend mens. Een stromende rivier die langzaam of hard stroomt en die als rivier tot stilstand komt in de zee.
Wat weten we van energie?

Lees verder

De zintuigen (2)

We hebben over het algemeen vijf zintuigen. De neus voor ruiken, de tong voor proeven, de ogen voor zien, de huid voor voelen en de oren voor horen. Zintuigen die allemaal een andere functie en kwaliteit hebben. Niet alleen dat, maar ook een verschillende maat of reikwijdte. Ik kan alleen datgene zien wat ik met mijn ogen kan zien, maar ik kan dingen horen die niet in mijn gezichtsveld zijn.
Zintuigen zijn op zich neutrale organen, die als het ware signalen (in feite licht) doorgeven aan de hersenen en die per persoon verschillend ontwikkeld kunnen zijn. We zeggen niet voor niets dat iemand visueel of auditief is ingesteld.

Lees verder