Waarom

Ons denken is over het algemeen met het verleden of met de toekomst bezig, zelden in het hier en nu.
Telkens ontdekte ik dat er steeds weer nieuwe gebeurtenissen plaatsvinden, zowel in het werk, gezin als het leven en dit leven spontaan, onvoorspelbaar en oncontroleerbaar is.

Zijn is hierin de ontdekkende kracht en een kunst op zich. Zijn is gebaseerd op zelfonderzoek door het louter waarnemen en observeren van de eigen fysieke activiteiten of handelingen, de geestelijke overtuigingen, blokkades en de wijze waarop je erover spreekt. Onderzoek van de weg die je gaat in het dagelijkse leven
Dit kan je vertrouwen en inzicht geven in wat je bent en hoe je intuïtieve denken, doen en spreken plaatsvindt.