Wie

Uit klei worden potten gevormd, maar de bruikbaarheid van het vaatwerk berust op zijn lege ruimte. (Lao Tze)

andreas-juni-2015Andreas Jansen (1948)
Als jongetje van 9 jaar lag ik onder de laag hangende takken van een dennenboom en keek uit over het grasveld naar de bomen aan de overkant en voelde me gelukkig onder de takken. Ik dacht het leven is goed zoals het is, er hoeft niets aan veranderd te worden. Deze gedachte kwam weer bij mij op toen ik in 2003  het bureau ‘Kunst van Zijn’ heb opgericht.

Al een half leven is advaita-filosofie een passie voor mij en een richtingaanwijzer op mijn ontdekkingsreis. In 1980 heb ik de advaita-filosofie leren kennen via de school voor Praktische Filosofie, waarna ik in 1995  mij aansloot bij de stichting Filosofie en Meditatie. De laatste 15 jaar volg ik de lezingen en artikelen van Dr. Vijai S. Shankar van de Academy of Advaita.

De website is een afspiegeling van mijn ontdekkingsreis naar geluk, rust, verbondenheid op mijn weg in het dagelijks leven; een reis die nog steeds door gaat. Alles blijkt anders dan mijn geest denkt; ook ik-zelf.

Inspiratie
– Sichting Filosofie en Medtitatie. Klik hier voor webiste SFM.
– Academy of Advaita. Klik hier voor website AoA.
– Ars Floreat. Klik hier voor de website AF.

Boeken
’t Gebeurt (71 pag.). Dit boek bevat alle blogs die ik tot en met september 2018 heb geschreven over alledaagse situaties en het inzicht dat mij dit heeft gegeven. Klik hier voor pdf-boek: ’t Gebeurt
Haiku’s (55 pag.). Haiku is een wijze van kijken volgens de Japanse haiku-meester Bashō.  In het pdf-boek staan foto’s met haiku’s, gerangschikt naar de vier jaargetijden. Deze foto’s heb ik de afgelopen jaren gemaakt tijdens wandelingen in de natuur.  Klik hier voor pdf-boek: Haiku’s
Plezier in werken (115 pag.) gaat over zelfonderzoek door observeren van de dagelijkse werkelijkheid of praktijk van alle dag op basis van de advaita-filosofie. Klik hier voor pdf-boek: Plezier in werken
Contact: andreas@dekunstvanzijn.nl