Wie

Uit klei worden potten gevormd, maar de bruikbaarheid van het vaatwerk berust op zijn lege ruimte. (Lao Tze)

andreas-juni-2015Andreas Jansen (1948)
Als jongetje van 9 jaar lag ik onder de laag hangende takken van een dennenboom en keek uit over het grasveld naar de bomen aan de overkant. Ik dacht het is goed zoals het is, er hoeft niets aan veranderd te worden. Deze gedachte kwam weer bij mij op toen ik in 2003  het bureau ‘Kunst van Zijn’ heb opgericht.

Vele jaren heb ik als onderwijskundige (1990 – 2016) voor het bedrijfsleven (o.a. KLM, NS, RABO, MSD, Hispeed) gewerkt en heb het bureau ORIDEM, emotionele ontwikkeling van organisaties gehad (2006 -2010).

daarnaast is al een half leven advaita-filosofie een passie van mij.
In 1980 heb ik de advaita-filosofie leren kennen via de school voor Praktische Filosofie, waarna ik in 1995  mij aansloot bij de stichting Filosofie en Meditatie. De laatste 15 jaar volg ik de lezingen en artikelen van Dr. Vijai S. Shankar van de Academy of Advaita.

Tot nu toe (2017) is de website hoofdzakelijk gebruikt voor zijn gedachten over onderwijskundige vraagstukken, waarbij voor hem de menselijke ontwikkeling in het bedrijfsleven centraal stond. Enkele teksten in de categorie ‘Leren’ staan nog op de website om een idee te geven hoe ik advaita probeerde te integreren in het werk.

De andere teksten zijn een afspiegeling van mijn zelfonderzoek tot nu toe en dat nog steeds verder gaat.

Inspiratie
– Sichting Filosofie en Medtitatie. Klik hier voor webiste SFM.
– Academy of Advaita. Klik hier voor website AoA.
– Ars Floreat. Klik hier voor de website AF.

Boeken
Plezier in werken (115 pag.) gaat over zelfonderzoek door observeren van de dagelijkse werkelijkheid of praktijk van alle dag op basis van advaita. Klik hier voor pdf-boek: Plezier in werken
Inspiraties (142 pag.) is een bundeling van alle onderwijskundige artikelen onderverdeeld op basis van maatschappelijk, organisatie en individueel niveau. Klik hier voor pdf-boek: Inspiraties
Marktruimte technologie (88 pag.) is samen met mijn collega Ellen Schenkelaars († 2010) geschreven en gericht op het creëren van nieuwe marktruimte door inzicht te geven in de vraag achter de vraag van materieel naar immaterieel en de gevolgen die dit voor de huidige zakelijke activiteiten kan hebben. Klik hier voor pdf-boek: Marktruimte Technologie
Contact: andreas@dekunstvanzijn.nl