Het geheim van succes (7)

Lezing gehouden door Rama Tirtha op 26 januari 1903 in de Golden Gate Hall, San Francisco, Verenigde Staten (vertaald door Stichting Filosofie en Meditatie)

Rama Tirtha stelt de vraag: ‘Wat is werk?’ Hij geeft vervolgens het antwoord: ‘Intensief werk is, volgens Vedanta, rust’. Is dit niet vreemd?
Kijk eens naar een voetballer die vol overgave aan het voetballen is. Het lichaam werkt als het ware automatisch en hij is met zijn aandacht zodanig in het voetballen opgegaan dat ‘ik ben aan het werk’ volledig verdwenen is. Of een dichter die geïnspireerd is, is niet met zichzelf of Ik bezig, maar de woorden stromen uit zijn pen. Er is geen ‘ik ben poëzie aan het schrijven.’
Door met aandacht bij elk moment van het werk te zijn, stijgt de mens uit boven zichzelf uit en is er geen ‘doener’.

Lees verder

Plezier in werken (6)

‘Plezier in werken’: een stille zoektocht naar vrijheid of vrij zijn van niet-plezier, is het thema van deze retraite. Vrij van wat? In ieder geval van datgene waarvan je vrij wil zijn en dat jij degene bent die daar iets aan gaat doen. Over het algemeen wil je vrij zijn van het ongelukkig voelen. Ieder mens wil van nature gelukkig zijn. De volgende vraag is dan hoe wordt je gelukkig? Of misschien wel hoe wordt je niet ongelukkig. De wijzen zeggen immers dat de ware staat van de mens, die van kennis, bewustzijn en geluk is.

Volgens de vedanta (Yoga Vasistha, pag. 32) zijn er vier reddingsboeien om uit de cake-walk van het zich steeds herhalende rad van fortuin te geraken.
De eerste reddingsboei is die van zelfbeheersing. Het genoegen en plezier dat men ervaart bij zelfbeheersing is nergens mee te vergelijken. Wanneer er zelfbeheersing is, dan smaakt zelfs het voedsel beter.
Zelfbeheersing wordt over het algemeen gezien als het ‘verminderen’ van iets; bijvoorbeeld minder eten, minder TV-kijken, minder hard werken etc.

Lees verder

Drie wegen (5)

De vendanta kent 3 wegen van ontwikkeling; namelijk de weg van handelen, de weg van kennis en de weg van toewijding. In mensen zijn deze wegen ook te herkennen. Elk mens heeft de drie wegen in zich, waarbij over het algemeen een van de wegen het zwaartepunt is.
In een teambuilding training zie je deze wegen vaak ook terug. Bij het bouwen van bijvoorbeeld een brug zijn er altijd mensen die meteen willen aanpakken, anderen die eerst willen overleggen en weer anderen die zeggen ‘Zeg jij het maar, ik doe het wel’.
Deze wegen zijn ook in alle geloofsrichtingen terug te vinden. In het Christendom kennen we de trappisten die werken, de jezuïeten die studeren en franciscanen die zorg hebben voor of toegewijd zijn.

Lees verder

Mij, mezelf en ik (4)

Als we iets gedaan hebben, dan zeggen we meestal dat heb ‘ik’ gedaan. Of als een ander iets gedaan heeft, dan zeggen we dat heeft ‘hij’ gedaan. Hetzelfde geldt voor als je iets zegt. ‘Ik’ heb dat en dat gezegd. Hetzelfde geldt ook voor gevoelens en emoties. ‘Ik’ voel me vandaag zo ellendig. ‘Ik’ ben boos.

Wat niemand kan ontkennen is dat ‘ik’ bestaat. Iedereen zal zeggen ’je ziet het toch, ik heb een lichaam, dus besta ik’. Of zoals Descartes zei ‘Cogito ergo sum’ (“Ik denk dus ik ben”). Je kunt je dan afvragen, ‘hoe weet je dat je bent?’.

Wat bedoelen we met ‘Ik’. Natuurlijk hebben we een lichaam, het denken, onze gevoelens en emoties, want dat kunnen we observeren of zien. Schijnbaar is er iets dat dit allemaal ziet of waarneemt. Ben je dat allemaal óf datgene dat het waarneemt?

Lees verder

Energie (3)

Energie is eigenlijk iets mysterieus. Energie geeft leven aan de dingen. Zonder energie kunnen we niet ademhalen, stroomt onze bloedsomloop niet en kunnen we niet werken. Maar wat is het nu? We kunnen het bijvoorbeeld niet direct waarnemen; hooguit indirect bijvoorbeeld bij een stromende rivier of een werkend mens. Een stromende rivier die langzaam of hard stroomt en die als rivier tot stilstand komt in de zee.
Wat weten we van energie?

Lees verder

De zintuigen (2)

We hebben over het algemeen vijf zintuigen. De neus voor ruiken, de tong voor proeven, de ogen voor zien, de huid voor voelen en de oren voor horen. Zintuigen die allemaal een andere functie en kwaliteit hebben. Niet alleen dat, maar ook een verschillende maat of reikwijdte. Ik kan alleen datgene zien wat ik met mijn ogen kan zien, maar ik kan dingen horen die niet in mijn gezichtsveld zijn.
Zintuigen zijn op zich neutrale organen, die als het ware signalen (in feite licht) doorgeven aan de hersenen en die per persoon verschillend ontwikkeld kunnen zijn. We zeggen niet voor niets dat iemand visueel of auditief is ingesteld.

Lees verder

Werken (1)

Wat is werken? Is het louter je plicht vervullen? Is het een uit de hand gelopen hobby? Is het misschien vervelend of juist opwindend?

In ieder geval is werken de activiteit werken, wat voor activiteit het ook is. Of het nu buiten in de tuin werken is of binnen op kantoor. Verder blijkt dat bepaalde werkzaamheden voor de één vervelend is en voor de ander juist helemaal niet. Met andere woorden het werk zelf zou wel eens neutraal kunnen zijn, maar onze houding tegenover het werken verschillend.

Lees verder