Discipline

Het nieuwe jaar is begonnen en velen hebben goede voornemens gemaakt. Om de goede voornemens te realiseren is een zekere discipline nodig.

In de Bhagavad Gita wordt gesproken over ‘de twee paden van discipline: dat van de jnana-yoga (joga van kennis) van de sankhyas; en dat van karma-joga (joga van handeling)van de jogi’s.’ (BG, Hfst. III-v. 3; vert. dra. C. Keus, 1992)

Wat betekent hier discipline?

Al dertig jaar lees ik de Bhagavad Gita en kende de twee paden, echter pas nu viel mij het woord discipline op, dat zorgde voor een ander, dieper inzicht in deze twee paden.

Discipline is eenvoudig volgen, zonder ingrijpen of het resultaat opeisen. Pad van kennis houdt dan in de kennis, uit geschriften of door intuïtie die in je geest opkomt, waar te nemen en te zien waaruit de kennis voortkomt, dat de bron van kennis is. Het pad van handeling houdt dan in de handeling waar je mee bezig bent louter waar te nemen, als het ware te volgen en uiteindelijk te zien waar deze handeling uit voort komt.

Het louter waarnemen van de weg van kennis of handeling, een louter getuige zijn is voldoende discipline.