Het geheim van succes (7)

Lezing gehouden door Rama Tirtha op 26 januari 1903 in de Golden Gate Hall, San Francisco, Verenigde Staten (vertaald door Stichting Filosofie en Meditatie)

Rama Tirtha stelt de vraag: ‘Wat is werk?’ Hij geeft vervolgens het antwoord: ‘Intensief werk is, volgens Vedanta, rust’. Is dit niet vreemd?
Kijk eens naar een voetballer die vol overgave aan het voetballen is. Het lichaam werkt als het ware automatisch en hij is met zijn aandacht zodanig in het voetballen opgegaan dat ‘ik ben aan het werk’ volledig verdwenen is. Of een dichter die geïnspireerd is, is niet met zichzelf of Ik bezig, maar de woorden stromen uit zijn pen. Er is geen ‘ik ben poëzie aan het schrijven.’
Door met aandacht bij elk moment van het werk te zijn, stijgt de mens uit boven zichzelf uit en is er geen ‘doener’.

Houd de aandacht bij het werk, werk omwille van het werk zelf en maak je geen zorgen om het eindresultaat. ‘Komt het werk wel op tijd af?’ ‘Wat zal mijn baas ervan vinden?’ Ben met je volle aandacht bij het werk zelf en laat je niet afleiden van het werk dat je onder handen hebt door je innerlijke ideeën en verlangens. Dit is vrij zijn van een idee over het gewenste resultaat. Maak je niet druk om iets wat later in de tijd gebeurt en over hoe een ander erover denkt.
Handel of werk omwille van het werk zelf en laat je niet meeslepen door de onrust in de geest, die je afleidt om met het werk bezig te zijn. Jij bent niet de ‘doener’; het werk vindt plaats.

Het derde principe voor succes is liefde. Wat betekent liefde? Liefde betekent feitelijk je realiseren van het één zijn met de wereld, verbonden zijn met anderen, met iedereen die op je pad komt. Je bent niet alleen op de wereld; we kunnen niet zonder elkaar. We kunnen bijvoorbeeld niet meer zonder Albert Heijn op de hoek of het water dat uit de kraan komt. Het belang van de een is ook het belang van de ander. Het belang van de klant van Albert Heijn is ook het belang van Albert Heijn zelf.
Succes is niet los te zien van anderen. Het ongenoegen van een ander kan uiteindelijk tot verzet leiden, wanneer je geen rekening met de ander houdt. In liefde gebeuren de dingen onvoorwaardelijk en is er geen ‘doener’. Denk maar eens aan het moment dat je verliefd was en je alles voor je geliefde over had, zonder iets terug te verlangen.

Het vierde principe voor succes is zelfbeheersing of opgewektheid. ‘Rustig zijn, blij zijn’, het lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. En dat zowel in prettige omstandigheden als niet-prettige omstandigheden!
Maak je niet druk over je omgeving en omstandigheden; doe je werk. Doe niet je werk omdat het je plicht is. Ook niet als een zwoeger of ploeteraar, maar om het werk zelf. Laat je niet uit ‘de Hof van Eden’ trekken door de lichamelijke en mentale ongemakken.
Laat de kracht van het licht en opgewektheid vanuit je ware natuur stromen, zonder dat je iets wil ‘doen’ om de situatie te veranderen.

Wat betekent het vijfde principe voor succes vreesloosheid? Vrees overkomt ons wanneer we iets ‘nieuws’ meemaken, of vooral denken mee te gaan maken. Angst kruipt als het ware in ons lichaam en kan door allerlei vormen van angst in bezit genomen worden. Op het moment dat we kunnen toekijken op ons lichaam, zijn we vrij van angst. We worden vrij door in de vrees te stappen of anders gezegd de vrees te zien voor wat het is; namelijk een gedachte in de geest. Dan blijkt de vrees eigenlijk niet aanwezig te zijn en is ‘de angst voor de angst’ de illusie en ontdekken we dat we eigenlijk niets hoeven te ‘doen’, alleen de situatie met de zogenaamde angst alleen waar te nemen.

Het zesde principe voor succes is afhankelijkheid. Zolang als je doorgaat te vertrouwen op anderen en afhankelijk van hun krachten of machten te zijn, zult je niet slagen.
Vedanta laat zien dat je naar de hele wereld en het leven kijkt vanuit een idee van hoe het eruit zou moeten zien. Waarom vertrouw je niet op het leven zelf, zonder daar een eigen idee over te hebben?
Neem de buitenwereld en haar vormen niet serieuzer dan wat het is. Laat het leven je raken, maar wees niet overgevoelig en klaag niet. Werk in de geest van een onafhankelijke getuige, vrij van alle verwikkelingen. Geloof in de eigen ‘goddelijke’ kracht en authenticiteit die door jou heen werk.

Het laatste en zevende principe, maar niet minder belangrijke principe voor succes is zuiverheid.
Aarzel niet om het werk op je te nemen dat vlak voor je ligt. Het ligt niet voor niets voor je. Het getuigt van zelfrespect om werk te doen; ook zonder motief of vast doel. Vaak kunnen we achteraf pas zien wat het voor betekenis in je leven heeft gehad. Wanneer je bereid bent ieder werk aan te pakken, zal werk uit zichzelf naar je toekomen; en is er geen sprake van dat jij iets kunt ‘doen’.

Rama Tirtha geeft op het einde aan, dat geen enkel resultaat meer geluk kan brengen dan het werk zelf. In het moment van werken of leven, vallen alle ideeën of gedachten daarover weg, hoeft er niets ‘gedaan’ te worden om gelukkig te zijn ‘Geluk is gekleed in het habijt van werk.’ Je hebt je succes altijd bij je.

 Het geheim van succes en nog meer …