Waarom

Een mens wil gewoon een goed mens zijn, een leven hebben en vergeet vaak tegelijkertijd te leven. Vergeet te leven, doordat zijn denken met het verleden of met de toekomst bezig is en zelden in het hier en nu is. Onze geest wil de onrust en hectiek van alle dag vermijden. We willen  rust, energie en verbonden zijn met anderen in ons leven en werken.
Telkens ontdekte ik dat er steeds weer nieuwe gebeurtenissen plaatsvinden, zowel in het werk, gezin als het leven en dit leven niet maakbaar is, zoals tegenwoordig gedacht wordt.

Het leven, onze eigen weg is zodoende de betekenis en we hoeven daaraan zelf geen betekenis te geven. ‘Zijn’ op ons pad en leven is hierin een kunst op zich en een ontdekkende kracht. ‘Zijn’ is gebaseerd op het louter waarnemen en observeren van de eigen fysieke activiteiten of handelingen, de geestelijke overtuigingen, blokkades en de wijze waarop je erover spreekt. Onderzoek de weg die je gaat in het dagelijkse leven.
Dit kan je vertrouwen en inzicht geven in wat je bent en hoe je intuïtieve denken, doen en spreken plaatsvindt. Jezus zei het al: ‘Ik ben is je weg, waarheid (inzicht) en je leven.’